— Οι παροχές μας —

 • Προσφέρουμε συνδυασμό ποιότητας στη διδασκαλία και χαμηλής τιμής.
 • Παρέχουμε την οργάνωση και την αξιοπιστία ενός σύγχρονου φροντιστηρίου, ενώ δουλεύουμε με την ευελιξία και την εξατομίκευση του ιδιαίτερου μαθήματος, σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων.
 • Προσφέρουμε δωρεάν βοηθήματα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Προσφέρουμε μαθήματα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Εξασφαλίζουμε την ομοιογένεια των ομάδων για την καλύτερη δυνατή απόδοση όλων των μαθητών και δουλεύουμε σε τραπέζι, προωθώντας τη συνεργατική μάθηση.
 • Χρησιμοποιούμε διαδραστικό πίνακα η χρήση του οποίου έχει αποδείξει πως ενισχύει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα.

— Συμβουλευτική μαθητών —

 • Οργανώνουμε ημερίδες για την ενημέρωση των μαθητών μας και των γονέων/κηδεμόνων τους σχετικά με το παραγωγικό διάβασμα, την οργάνωση του διαβάσματος, τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε συνεργασία με ειδικό σύμβουλο εκπαίδευσης.

— Συνεργασία με ψυχολόγο —

 • Διοργανώνουμε στη διάρκεια του σχολικού έτους σε συνεργασία με ψυχολόγο ημερίδες πάνω σε θέματα που απασχολούν τους νέους, τόσο κοινωνικά όσο και εκπαιδευτικά. 

— Οι προσφορές μας —

Εκπτώσεις

 • σε αδέλφια
 • σε πολύτεκνες οικογένειες
 • σε αριστούχους μαθητές
 • για προπληρωμή διδάκτρων

Δωρεάν

 • μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
 • συμβουλευτική και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

— Θερινά μαθήματα παραγωγής λόγου —

Αποκλειστικά για μαθητές Γυμνασίου και των τριών τάξεων και για όσους θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου

 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
  Θερινά τμήματα Παραγωγής Λόγου σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

— Προσφορά Υποτροφίας —

Δώσε εξετάσεις και κέρδισε τα δίδακτρα ολόκληρης της χρονιάς στο μάθημα της Έκφρασης-Έκθεσης της Β΄ Λυκείου (για το σχολικό έτος 2017-2018)